sprowadzenie zwłok z zagranicy

W jaki sposób wygląda formalność międzynarodowego transportu zwłok z zagranicy do Polski?

Jeżeli śmierć obywatela polskiego nastąpiła za granicą, konsul RP zawiadomi rodzinę o śmierci w kraju za pośrednictwem policji albo urzędów terenowych. Jeżeli śmierć nastąpiła w problematycznych okolicznościach, urzędnik konsularny będzie współdziałał z policją i prokuraturą oraz udzieli rodzinom informacji o wyniku postępowania. Jednakże w pewnych przypadkach ułatwia zebranie dokumentów potrzebnych do międzynarodowego transportu zmarłego do Polski. W przypadku śmierci za granicą potrzebne jest zdobycie zgody naczelnika miejsca pochowania zwłok, na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski. Starostwa powiatowe funkcjonują w porozumieniu z inspektorami sanitarnymi. sprowadzenie zwłok z zagranicy Najbliższa rodzina ma zmarłego prawo pochować zwłoki i złożyć powyższy wniosek. Jeżeli ciało jest transportowane z zagranicy przez instytut pogrzebowy, to musi dodać do wniosku zgodę rodziny na zlecenie nam wszelkich procedur związanych z przewozem i pochówkiem zmarłego. Do wniosków dorzuca się akt zgonu czy inny dokument potwierdzający brak chorób zakaźnych. Wszystkie papiery zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z licencjami wydanymi przez dom pogrzebowy firma kieruje działalność związaną z wydawaniem aktów zgonu oraz innych dokumentów niezbędnych do przewozu zwłok z zagranicy. Przy eksporcie zwłok należy uwzględnić przepisy ważne w kraju, do którego zwłoki są transportowane. Transport skremowanych szczątków musi odbywać się w warunkach gwarantujących odpowiednie bezpieczeństwo sanitarno-techniczne przejazdu w danym kraju. Jeśli przyczyną śmierci jest wykroczenie, na transport zwłok wymagana jest zgoda policji bądź prokuratora. Zgodę taką pozyskuje dom pogrzebowy przekazujący zwłoki. W szczególności ważne jest to, że trumny dowiezione z zagranicy nie mogą być otwierane, musi być odpowiednio zamknięta. Koszt wysyłki ciała z zagranicy zależy od wielu elementów. Zachęcamy do kontaktu. Zaprezentujemy kosztorys.

sprowadzenie zwłok z zagranicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę